Τρίτη 04.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργεί βίντεο και στη νοηματική γλώσσα

11.03.2022

Σε μια εξαιρετική ενέργεια που έχει θετικό κοινωνικό πρόσημο προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αυτό γιατί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της – Περιφέρειας Θεσσαλίας στον ΚΑΕ 9899 για την Προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της επεξεργασίας 3 video της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Διεθνή Νοηματική Γλώσσα. Αυτό γίνεται με σκοπό τη αναβάθμιση της εικόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο κομμάτι της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα άτομα να απολαμβάνουν τις ομορφιές του τόπου.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική απόφαση η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία – όπως αυτή επικυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή (2012). Τέλος, βάσει του νόμου 4488/2017 τα διοικητικά όργανα και οι αρχές οφείλουν να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον καθώς και την πληροφόρηση ενώ κατά το σχεδιασμό των δράσεων τους έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Στο ίδιο νόμο, άλλωστε, αναγνωρίζεται η νοηματική ως ισότιμη της ελληνικής γλώσσας.
larissanet.gt