Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εγρήγορση για το σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

17.09.2015

Να τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορεί το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, ώστε οι δήμοι της Θεσσαλίας να έχουν και τα αναμενόμενα οφέλη, επιχειρεί ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γεώργιος Κωτσός

Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της ΠΕΔ Θεσσαλίας και εκπροσώπων των τριών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η υποχρέωση η οποία απορρέει από το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) το οποίο ισχύει από τις  24/07/2015, όπου οι Δήμοι της χώρας, οφείλουν να ολοκληρώσουν το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων τους  , προκειμένου αυτό να συμπεριληφθεί στον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) . Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης για το σύνολο των Δήμων της Θεσσαλίας. Επισήμανε δε πως από την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταγραφή των υλικοτεχνικών υποδομών των δήμων,  θα προκύψουν στοιχεία για τις πραγματικές τους ανάγκες αλλά και στοιχεία σχετικά με το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για τις αρχές Οκτωβρίου όπου θα έχουν ολοκληρωθεί τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων και με τα στοιχεία που θα προκύψουν θα καταστεί δυνατό να προγραμματιστεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Θεσσαλίας.