Τρίτη 25.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΕ Τρικάλων: Εξετάσεις ΚΕΣΥ Φαρμακοποιών

07.06.2016

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων σας ενημερώνουμε  ότι για τις εξετάσεις απόκτησης βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου, περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 που θα διεξαχθούν στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι 13-6-2016 (γραφείο 236 – 2ος όροφος τηλ. 2431046236).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Τίτλος σπουδών
  2. Υπεύθυνη δήλωση ν1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκούντα βοηθό φαρμακείου
  3. Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού στον οποίο γίνεται η άσκηση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του φαρμακοποιού από το ΚΕΠ
  4. Επίδειξη βιβλίου πρακτικής