Δευτέρα 03.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παρών σε συνεδρίαση στην Αθήνα ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Τρικάλων κ. Αγγελάκης

01.03.2019 /

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, όπου ο
Πρόεδρος κ. Γεώργιος Καββαθάς ενημέρωσε για θέματα που αφορούν σε μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και σε λεπτομέρειες για τις πανελλαδικές
εκδηλώσεις των Ομοσπονδιών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ (1919-2019). Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Τρικάλων και
Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ κος. Βαγγέλης Αγγελάκης. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής
παρευρέθηκε και η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κα. Καραμεσίνη, όπου συζήτησαν για
προγράμματα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο πρόγραμμα δεύτερης
επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων και πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η κα. Καραμεσίνη τόνισε ότι το σύστημα υποβολής
αιτήσεων στο πρόγραμμα είναι ανοιχτό από τις 20 Φεβρουαρίου στο διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ, www.oaed.gr. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματική μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. Η συνολική δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηματικό
σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική
περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).