Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

28.04.2017 /

Με την εκδήλωση – παρουσίαση που έγινε στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων την Παρασκευή 28-4-2017 ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «SMART BUILDINGS AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS».

Στη εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν από 14 μαθητές του τομέα Μηχανολογίας και 14 μαθητές του τομέα Ηλεκτρολογίας οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος.

Οι μαθητές του τομέα Μηχανολογίας πήραν μέρος σε κατάρτιση στην Βαρκελώνη από 4 έως 19 Φεβρουαρίου 2017 ενώ οι μαθητές του τομέα Ηλεκτρολογίας πήραν μέρος σε κατάρτιση στην Κύπρο από 18 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2017.

Σκοπός του προγράμματος Erasmus+ «SMART BUILDINGS AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS» ήταν η κατάρτιση των μαθητών στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και στις δυνατότητες που αυτά δίνουν στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Στους σκοπούς του προγράμματος ήταν επίσης η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανόνες που αφορούν στην διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, η απόκτηση εξειδικευμένης εμπειρίας μέσω εκπαίδευσης με επισκέψεις σε έργα του είδους αυτού και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι και θα ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες “προκλήσεις”.

Μέσα από τις εργασίες των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και περιελάμβανε έναν συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης στις έδρες των οργανισμών υποδοχής στην Ισπανία και την Κύπρο και επισκέψεων μελέτης σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και σχολεία στις χώρες αυτές.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποιητικά EuropassMobility και αναμνηστικά του προγράμματος Erasmus+.