Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση ρύθμισης για ένα μήνα οφειλών προς τον Δήμο

28.05.2015

Από τον Δήμο Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι με βάση την ΠΟΛ 1110/26.05.2015 (ΦΕΚ 946/26.05.2015 τεύχος  Β’) της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών κ. Νάντιας Βαλαβάνη, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν, έως και την 26η Ιουνίου 2015.
Αυτό σημαίνει ότι παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η ρύθμιση οφειλών για τις περιπτώσεις ολόκληρου του άρθρου 1 του ιδίου νόμου, συνεπώς και για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Δηλαδή η προθεσμία των αιτήσεων προς τους Δήμους είναι πλέον η 26η Ιουνίου 2015.
Σημειώνεται ότι εν έχει αλλάξει το είδος των οφειλών. Δηλαδή η ρύθμιση εξακολουθεί να αφορά ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές έως 26 Μαΐου του 2015.
Επίσης, παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής της προκαταβολής κατά το άρ. 15 του νόμου, μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015, που αφορά το ευεργέτημα της ισόποσης απαλλαγής επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.