Παρασκευή 28.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

12.07.2017

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
α) που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Π.Ε. Τρικάλων και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους
β) που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Τρικάλων
ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Τρικάλων που ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3024/27-06-2017 έγγραφό μας παρατείνεται έως και 4 Αυγούστου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ α) όσοι εκπαιδευτικοί είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017, και β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ