Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δωρεά στο Δημοτικού σχολείου Παλαιόπυργου

03.11.2022 /

Ο δ/ντής, το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές  του Δημοτικού σχολείου
Παλαιόπυργου αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά την οικογένεια
του αείμνηστου Άγγελου Βασιλείου για την δωρεά χιλίων διακοσίων ευρώ (1200)
ευρώ καθώς και την δωρεά αθλητικού υλικού που έκανε ως προσφορά στη μνήμη
του. Η δωρεά αυτή αξιοποιήθηκε για την αγορά διαδραστικού προβολέα που
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στην πρώτη τάξη του σχολείου μας.
Τέτοιες ανιδιοτελείς ενέργειες είναι πάντα ευπρόσδεκτες και συμπληρώνουν
πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπαιδευτική διαδικασία ειδικά στις
δύσκολες εποχές που ζούμε με την υποχρηματοδότηση  των σχολείων από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Δ/ντής
Αλέξανδρος Ζαμπραΐλας