Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι ημερομηνίες σταθμός για το μέλλον της χώρας

27.03.2015

Τις ημερομηνίες – κλειδιά για την ελληνική κρίση, καταγράφει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg.  «Η Ελλάδα προσπαθεί να επιταχύνει την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας, την ώρα που τα ταμεία στερεύουν και βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένη από την αγορά ομολόγων. Η χώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια για να πληρώσει τα χρέη της», σημειώνει το άρθρο και καταγράφει τις κρίσιμες ημερομηνίες μέχρι και τον Αύγουστο.

30 Μαρτίου: Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει μια περιεκτική λίστα με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία, προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερα κεφάλαια διάσωσης. Ο στόχος τήρησης αυτής της προθεσμίας είναι να επιταχυνθεί η εκταμίευση χρημάτων από το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χορήγησαν παράταση τεσσάρων μηνών στην υφιστάμενη συμφωνία διάσωσης.

9 Απριλίου: Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει στο ΔΝΤ περίπου 360 εκατ. σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs), που αντιστοιχεί σε περίπου 458 εκατ. ευρώ.   14 Απριλίου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.

17 Απριλίου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερο από 1 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.   Τέλος Απριλίου: Με βάση τη συμφωνία παράτασης του Φεβρουαρίου, η Ελλάδα πρέπει να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε και αυτές πρέπει να εγκριθούν από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και την Κομισιόν.

8 Μαΐου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει 1,4 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.   12 Μαΐου: Η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει τη μεγαλύτερη πληρωμή του μήνα -περίπου 601 εκατομμύρια σε Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα προς το ΔΝΤ. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 763 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές για όλο τον μήνα αντιστοιχούν σε 758 εκατ. SDRs, δηλαδή περίπου 963 εκατ. ευρώ.

15 Μαΐου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.   5 Ιουνίου: Η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει περίπου 240 εκατ. SDRs στο ΔΝΤ, δηλαδή 305 εκατ. ευρώ.

12 Ιουνίου: Η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει περίπου 270 εκατ. SDRs στο ΔΝΤ. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 344 εκατομμύρια ευρώ.

12 Ιουνίου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερα από 3,6 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.

16 Ιουνίου: Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει 451 εκατ. SDRs στο ΔΝΤ, δηλαδή 573 εκατ. ευρώ.

19 Ιουνίου: Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει 270 εκατ. SDRs στο ΔΝΤ, δηλαδή 344 εκατ. ευρώ.

19 Ιουνίου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.   Τέλος Ιουνίου: Λήγει η παράταση για την «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», όπως είναι γνωστή η επέκταση της δανειακής σύμβασης.

10 Ιουλίου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.

13 Ιουλίου: Η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει 360 εκατ. SDRs στο ΔΝΤ, δηλαδή 458 εκατ. ευρώ.

20 Ιουλίου: Ωριμάζει το ομόλογο των 3,5 δισ. ευρώ που κατέχει η ΕΚΤ.

8 Αυγούστου: Η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ των εντόκων γραμματίων.

20 Αυγούστου: Ωριμάζει το ομόλογο των 3,2 δισ. ευρώ που κατέχει η ΕΚΤ.