Τρίτη 18.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οδούς πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στους Αγίους Θεόδωρους Καρδίτσας κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

29.12.2021

Οδούς πρόσβασης σε αγροτεμάχια αναδασμού στην Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων
Καρδίτσας κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, προκειμένου να ξεκινήσουν το
επόμενο διάστημα οι εργασίες.

«Είναι ένα έργο ουσίας, στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων της
παραγωγής στην περιοχή. Δίνουμε ασφαλή πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των
γεωργικών μηχανημάτων και τη μεταφορά των προϊόντων» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Προβλέπεται:

– Καθαρισμός αποστραγγιστικού καναλιού με χρήση μηχανικών μέσων και
απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού.

– Κατασκευή προσβάσεων με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου D1000mm και
εγκιβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα.

– Κατασκευή πτερυγοτοίχων και επίχωση αυτών με μεταβατικά επιχώματα.