Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο 1.400.000 οι εγγεγραμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο

05.03.2015

 Το 1.400.000 έφτασαν οι άνεργοι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον μήνα Ιανουάριο και αφορούν προφανώς μόνον αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού.

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2015 ανήλθε σε 864.377 άτομα.  Από αυτά 459.232 (ποσοστό 53,13%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.145 (ποσοστό 46,87%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

 

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 346.147 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,05%) και οι 518.230 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,95%).

 

 

 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.323 άτομα (ποσοστό 1,08%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.252 άτομα (ποσοστό 9,05%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.429 άτομα (ποσοστό  14,28%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 350.754 άτομα (ποσοστό 40,58%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 189.087 άτομα (ποσοστό  21,88%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 105.060 άτομα (ποσοστό 12,15%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.472 άτομα (ποσοστό  0,98%).

 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.390 άτομα (ποσοστό 2,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 443 άτομα (ποσοστό 32,33%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 420.663 άτομα (ποσοστό 48,67%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.881 άτομα (ποσοστό 16,88%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 806.001 άτομα (ποσοστό 93,25%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.397 άτομα (ποσοστό 1,67%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 43.979 άτομα (ποσοστό 5,09%).

 

 Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2015 ανήλθε σε 201.381 άτομα όπου 70.164 (ποσοστό 34,84%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 131.217 (ποσοστό 65,16%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 79.590 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,52%) και οι 121.791 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,48%).

 

 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.399 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 11.506 άτομα (ποσοστό 5,71%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 23.784 άτομα (ποσοστό  11,81%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 81.288 άτομα (ποσοστό 40,37%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 48.778 άτομα (ποσοστό  24,22%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.740 άτομα (ποσοστό 15,26%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.886 άτομα (ποσοστό  1,93%).

 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.779 άτομα (ποσοστό 3,37%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 87.271 άτομα (ποσοστό 43,34%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 84.615 άτομα (ποσοστό 42,02%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 22.716 άτομα (ποσοστό 11,28%).

 

 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 168.517 άτομα (ποσοστό 83,68%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.309 άτομα (ποσοστό 4,62%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.555 άτομα (ποσοστό 11,70%).

 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Ιανουάριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 167.537 άτομα από τα οποία οι 94.999 (ποσοστό 56,70%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 72.538 (ποσοστό 43,30%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 

 

 • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 74.644 είναι <άνδρες> (ποσοστό 44,55%) και οι 92.893 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 55,45%).

 

 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 183 άτομα (ποσοστό 0,11%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 8.272 άτομα (ποσοστό 4,94%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 22.228 άτομα (ποσοστό  13,27%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 82.292 άτομα (ποσοστό 49,12%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 38.896 άτομα (ποσοστό  23,22%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 14.940 άτομα (ποσοστό 8,92%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 726 άτομα (ποσοστό  0,43%).

 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.517 άτομα (ποσοστό 1,50%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 64.284 άτομα (ποσοστό 38,37%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 79.586 άτομα (ποσοστό 47,50%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.150 άτομα (ποσοστό 12,62%).

 

 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 136.254 άτομα (ποσοστό 81,33%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.901 άτομα (ποσοστό 5,91%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 21.382 άτομα (ποσοστό 12,76%).

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 858.125 864.377 6.252 0,73%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 205.803 201.381 -4.422 -2,15%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 173.526 167.537 -5.989 -3,45%

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.