Τρίτη 28.11.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέα έργα στον ποταμό Ενιππέα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

19.08.2016 /

Κ. Αγοραστός: «Τα έργα νερού είναι τα έργα του μέλλοντος»

Σε νέα έργα στον ποταμό Ενιππέα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «Κατασκευή θυροφράγματος ελέγχου ροής διώρυγας προσαγωγής και έργων προστασίας της ευρείας κοίτης του Ενιππέα στο θυρόφραγμα Υπέρειας» προϋπολογισμού 217 χιλιάδων ευρώ.
«Όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη, τα έργα νερού είναι τα έργα του μέλλοντος. Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο για να προχωρήσουμε έργα υποδομής με σημαντικό όφελος για την τοπική κοινωνία και οικονομία καθώς και το περιβάλλον», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης κ. Κ. Αγοραστός.
Με το έργο κατασκευάζεται ηλεκτροκίνητο επίπεδο θυρόφραγμα διαστάσεων 4,00×3,00m ελέγχου ροής της διώρυγας προσαγωγής, των έργων τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας, με μηχανισμό ανύψωσης επί μεταλλικού ικριώματος. Η λειτουργία του θυροφράγματος προβλέπεται να εκτελείται από τοπικό σύστημα αυτοματισμού και θα μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόματα, είτε δια χειρός μέσω κατάλληλου χειρισμού.
Επίσης προβλέπονται εργασίες προστασίας της ευρείας κοίτης του Ενιπέα όπως η κατασκευή λιθορριπής στη θέση του φράγματος Υπέρειας, προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση της κοίτης κατά την αύξηση της στάθμης του ποταμού καθώς και επίστρωση αμμοχαλίκων στην αγροτική οδό από την Υπέρεια προς το φράγμα, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση στο φράγμα και κατά τη χειμερινή περίοδο.
Φορέας υλοποίησης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες.

[fbcomments]