Τρίτη 26.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μπήκε ανώτατο όριο ηλικίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

05.04.2018 /

Ανώτατο όριο ηλικίας έχει αυτή τη φορά η εγκύκλιος αναπληρωτών  αφού σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο αναφέρεται ότι ανώτατο όριο ηλικίας  των υποψηφίων  ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο ) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ).

Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο ) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

 

xenesglosses.eu.