Δευτέρα 22.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μήνυμα Αγοραστού για την εξέγερση του Κιλελέρ

28.03.2021

111 χρόνια  από την εξέγερση των κολίγων, το μήνυμα του Κιλελέρ παραμένει επίκαιρο  γιατί  είναι μήνυμα ζωής, βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για τους πολλούς. Είναι το αναφαίρετο δικαίωμα στο αύριο.  Που σήμερα απειλείται από άλλου είδους, πρωτόγνωρες  κρίσεις, όπως η  κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα,  η πανδημία. Κρίσεις που έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον που ζούμε, αποτελούν τροχοπέδη  για την  ανάπτυξη και  επηρεάζουν αρνητικά  καίριους οικονομικούς τομείς για τη Θεσσαλία όπως είναι η γεωργία.

Η παραγωγή είναι ζωή. Αν δεν παράξουμε, δεν υπάρχει μέλλον. Η εποχή επιβάλλει βαθιές επεξεργασίες και συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τη φύση ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να σχεδιάσουμε και να υλοποιούμε δράσεις «χρησιμοποιώντας» τη φύση και τις φυσικές διεργασίες,  προστατεύοντας το περιβάλλον, αξιοποιώντας με ορθολογικό τρόπο  τους φυσικούς πόρους της γεωργίας και  επενδύοντας στην παραγωγή  ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων. Ο πλανήτης μικραίνει, η γη ξηραίνεται και  ερημοποιείται, το νερό και ο αέρας μολύνονται. Το πρόβλημα είναι βιολογικό και αντιμετωπίζεται μόνο  με την ηθική και  βιολογική αφύπνιση των λαών. Αυτό είναι το ηθικό χρέος μας απέναντι  στις επόμενες γενιές που θέλουν και πρέπει να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς μας.  Η εποχή απαιτεί  ταχύτητα,  αυτοματισμό ενεργειών και  τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη συλλογική προσπάθεια για την εθνική επαναδημιουργία. Όλοι μαζί δημιουργούμε ένα πλέγμα ενεργειών που δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και  βιώσιμης ανάπτυξης, για τους πολλούς. Με  ολοκληρωμένη στρατηγική, σοβαρή νομοθεσία και κίνητρα στους παραγωγούς. Τα πάντα είναι θέμα κόστους. Ο παραγωγός καλλιεργεί για να ζήσει. Το κόστος είναι αυτό που μας κάνει ανταγωνιστικούς και τα προϊόντα μας ελκυστικά στις διεθνείς αγορές.

Έργα πάνω από 1 δις ευρώ για τον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία

Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις Η  Περιφέρεια έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στη χώρα. Στηρίζουμε τους ανθρώπους της παραγωγής στην πράξη, στηρίζουμε την εθνική οικονομία, στηρίζουμε θέσεις εργασίας, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα. Με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 698 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, για  εμβληματικά έργα όπως η επαναδημιουργία της Κάρλας, μεγάλα έργα υποδομών λιμνοδεξαμενές, φράγματα κ.α.,  εγγειοβελτιωτικά έργα κάτω 2,2 εκατ. ευρώ,  επενδύσεις όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, ενισχύσεις σε νέους γεωργούς, ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, ομάδες τοπικής δράσης Leader, έργα   αγροτικής οδοποιίας και  ενισχύσεις για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές.

Ετικέτες: ,

[fbcomments]