Τετάρτη 06.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Βιοενεργειακή Θεσσαλίας ΑΕ

10.02.2022

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Βιοενεργειακή Θεσσαλίας ΑΕ (όμιλος Τζιαμούρτα), η οποία διαθέτει μονάδα βιοαερίου 1.5 MW στη Φήκη Τρικάλων υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και έρευνας με τα πανεπιστημιακά τμήματα Συστημάτων Ενέργειας και Γεωπονίας.

Η συνεργασία θα ξεκινήσει  με την έρευνα  και τη μελέτη για τη συλλογή του διοξειδίου του άνθρακα CO2 (Carbon Capturing) που προέρχεται από τη μηχανή εσωτερικής καύσης της εν λόγω μονάδας βιοαερίου. Αυτή η δραστηριότητα είναι πρωτοπόρα – δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και θα προκύψουν χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Παράλληλα, θα οργανωθούν επιστημονικές ημερίδες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση στις μονάδες της εταιρείας.

Η Καθηγήτρια κα Ελπινίκη Παπαγεωργίου – πρόεδρος του τμήματος Συστημάτων Ενέργειας – δήλωσε πως ‘‘είναι ενθουσιασμένη με τη δυνατότητα που δίνεται στους φοιτητές του τμήματος, να συνδυάσουν τη ‘θεωρία’ που μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο με την ‘πράξη’ μέσω της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με Βιοενεργειακής Θεσσαλίας ΑΕ’’.

Αναφορικά με το τμήμα Γεωπονίας σημειώνεται ότι θα ερευνήσει μαζί με ειδικούς  επιστήμονες της εταιρείας και του Πανεπιστημίου, την εκμετάλλευση και αποδοτικότητα του υγρού καταλοίπου της αναερόβιας επεξεργασίας ως οργανικό και βιολογικό λίπασμα.

Ο υπεύθυνος του τμήματος έρευνας της Βιοενεργειακής Θεσσαλίας – ο  κ. Άρης Τόγελος  – αναφέρει σε δήλωση του ‘‘πως στόχος της εταιρείας πέραν της παραγωγής είναι και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας / μελέτης που επιτυγχάνεται μέσω της παραπάνω συνεργασίας’’.