Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Καλαμπάκα: Οι σταυροί των υποψηφίων συμβούλων ανά τμήμα

06.06.2019

Δείτε σε πίνακα όλα τα ονόματα και τους σταυρούς που πήραν ανά τμήμα

Καλαμπακα Apotelesmata-stayron (2)

 

Δήμος Μετεώρων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.

3852/2010) και

την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014)  ο  Δήμος  Μετεώρων αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:

Δήμος Μετεώρων με πληθυσμό 21.991 και 33 έδρες

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου με πληθυσμό 419 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Βασιλικής με πληθυσμό 2.200 και 3 έδρες Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας με πληθυσμό 12.000 και 18 έδρες Δημοτική Ενότητα Καστανιάς με πληθυσμό 868 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού με πληθυσμό 1.345 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου με πληθυσμό 1.000 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων με πληθυσμό 1.298 και 2 έδρες Δημοτική Ενότητα Χασίων με πληθυσμό 2.861 και 4 έδρες

Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019

 

Γραμμένοι: 36.102, Ψηφίσαντες: 20.610, Άκυρα: 723, Λευκά: 162, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 885, Έγκυρα : 19.725 Έλαβαν:

Α’) «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» : 7.442 Β’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» : 824 Γ’) «”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”» : 8.637

Δ’) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» : 2.822

 

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 37,73% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 4,18% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 43,79% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε ποσοστό 14,31% από τα 19.725 έγκυρα ψηφοδέλτια

Το  εκλογικό  μέτρο  για  την  κατανομή  των  εδρών  υπολογίζεται  ως:  Σύνολο  Εγκύρων  Ψηφοδελτίων  Όλων   των   Συνδυασμών (19.725) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (33) συν ένα (1)

Θα γίνει κατανομή των 33 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 598

 

Α’) «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  7.442  :  598  =  12  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 266 ψήφων

Β’)  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  824  :  598  =  1  έδρες  και   έχει   αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 226 ψήφων

 

Γ’)  «”ΔΥΝΑΜΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ”»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  8.637  :  598  =  14  έδρες  και   έχει   αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 265 ψήφων

Δ’)  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΡΑ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  2.822  :  598  =  4  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  430 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 31 έδρες

 

Επειδή οι  έδρες  που  καταλαμβάνουν  οι  συνδυασμοί  είναι  λιγότερες  από  τις  προς  διάθεση  έδρες  του  δημοτικού  συμβουλίου

Α’) «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Δ’) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α’ Συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» έλαβε συνολικά 13 έδρες (12 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Β’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ’ Συνδυασμός «”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”» έλαβε συνολικά 14 έδρες (14 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου Δ’ Συνδυασμός «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» έλαβε συνολικά 5 έδρες (4 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε:

721 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου 455 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς 1081 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού 776 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 601 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων

436 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 1292 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χασίων 3275 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε:

 

330 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου 579 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς

655 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού 436 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 697 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων 408 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 1020 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χασίων 3317 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε:

 

290 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου 112 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς

277 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού

 

81 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 128 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων 696 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 540 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χασίων

698 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε:

22 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου 39 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς

32 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού 44 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου 170 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων 167 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής 90 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χασίων

260 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

 

 

Η κατανομή ξεκινά με τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου.

 

Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε αρχικά την έδρα στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Καστανιάς

 

 

Ο Συνδυασμός Β’ με 32 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην  εκλογική  περιφέρεια  Κλεινοβού  με  εκλογικό  μέτρο  825  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 32

Ο Συνδυασμός Β’ με 44 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με  εκλογικό  μέτρο  825  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 44

Ο Συνδυασμός Β’ με 170 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Τυμφαίων  με  εκλογικό  μέτρο  825  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 170

Ο Συνδυασμός Β’ με 167 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Βασιλικής  με  εκλογικό  μέτρο  825  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 167

Ο Συνδυασμός Β’ με 90 ψήφους  έλαβε  0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Χασίων  με  εκλογικό  μέτρο  825  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 90

Ο Συνδυασμός Β’ με 260 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 825  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 260

Ο Συνδυασμός Δ’ με 277 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού  με  εκλογικό  μέτρο  565  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 277

Ο Συνδυασμός Δ’ με 81 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με  εκλογικό  μέτρο  565  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 81

Ο Συνδυασμός Δ’ με 128 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική  περιφέρεια  Τυμφαίων  με  εκλογικό  μέτρο  565  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 128

Ο Συνδυασμός Δ’ με 696 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην  εκλογική  περιφέρεια  Βασιλικής  με  εκλογικό  μέτρο  565  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 131

Ο Συνδυασμός Δ’ με 540 ψήφους έλαβε 0  έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Χασίων  με  εκλογικό  μέτρο  565  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 540

Ο Συνδυασμός Δ’ με 698 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο  565  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 133

Ο Συνδυασμός Α’ με 655 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική  περιφέρεια  Κλεινοβού  με  εκλογικό  μέτρο  573  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 82

 

Ο Συνδυασμός Α’ με 436 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με εκλογικό μέτρο  573  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 436

Ο Συνδυασμός Α’ με 697 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην  εκλογική  περιφέρεια  Τυμφαίων  με  εκλογικό  μέτρο  573  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 124

Ο Συνδυασμός Α’ με 408 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική  περιφέρεια  Βασιλικής  με  εκλογικό  μέτρο  573  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 408

Ο Συνδυασμός Α’ με 1020 ψήφους έλαβε 1  έδρα  στην  εκλογική  περιφέρεια  Χασίων  με  εκλογικό  μέτρο  573  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 447

Ο Συνδυασμός Α’ με 3317 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 573 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 452

Ο Συνδυασμός Γ’ με 1081 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού  με  εκλογικό  μέτρο  617  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 464

Ο Συνδυασμός Γ’ με 776 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου με  εκλογικό  μέτρο  617  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 159

Ο Συνδυασμός Γ’ με 601 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική  περιφέρεια  Τυμφαίων  με  εκλογικό  μέτρο  617  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 601

Ο Συνδυασμός Γ’ με 436 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια  Βασιλικής  με  εκλογικό  μέτρο  617  και  αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 436

Ο Συνδυασμός Γ’ με 1292 ψήφους έλαβε 2 έδρες  στην  εκλογική  περιφέρεια  Χασίων  με  εκλογικό  μέτρο  617  και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 58

Ο Συνδυασμός Γ’ με 3275 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας με εκλογικό μέτρο 617 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 190

 

 

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε 1 έδρα λόγω του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  260  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Καλαμπάκας

Ο Συνδυασμός Δ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  131  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Βασιλικής

Ο  Συνδυασμός  Δ’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  540  ψήφων  στην   εκλογική   περιφέρεια Χασίων

Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε 1 έδρα λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  133  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Καλαμπάκας

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε 1 έδρα λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  436  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Μαλακασίου

Ο Συνδυασμός Α’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  124  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Τυμφαίων

Ο Συνδυασμός Α’  έλαβε  1  έδρα  λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  408  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Βασιλικής

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε 1 έδρα λόγω  του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  452  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Καλαμπάκας

Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του  αχρησιμοποίητου  υπολοίπου  των  190  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια  Καλαμπάκας

 

 

Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ακόμη  3  έδρες  λόγω  του  πλήθους  των  3275  έγκυρων  ψήφων  στην  εκλογική  περιφέρεια Καλαμπάκας

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Α’ «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» η κατανομή των 13 εδρών έγινε ως εξής: Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου

Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου Α’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής

 

Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χασίων

 

Α’: έλαβε συνολικά 6 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Β’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» η κατανομή των 1 εδρών έγινε ως εξής: Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου

Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χασίων

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Γ’ «”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”» η κατανομή των 14 εδρών έγινε ως εξής: Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου

Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής Γ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χασίων

Γ’: έλαβε συνολικά 9 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

 

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Δ’ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» η κατανομή των 5 εδρών έγινε ως εξής:

 

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καστανιάς

Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κλεινοβού Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων Δ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικής Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χασίων

Δ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας

 

Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό  ανώτερο  του  50%  (συν  1  ψήφο)  του  συνόλου  των  έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 02/06/2019

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Γ’, Α’

 

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 8.747 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 6.833 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 56,14% από τα 15.580 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 43,86% από τα 15.580 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»

 

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

 1. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
 2. ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΣΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα έξι (476) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
 2. ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
 2. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
 2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής
 2. ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι ένα (421) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΟΤΗ-ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΒΑΪΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων
 2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους εξήντα δύο (1.262) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΓΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας
 2. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν πενήντα τέσσερις (1.154) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα τρεις (793) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα πέντε (775) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε επτακόσιους εξήντα έξι (766) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι δύο (722) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα (590) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     του     ΦΙΛΙΠΠΟΥ    έλαβε    τετρακόσιους    ογδόντα              πέντε                                              (485)             σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα επτά (447) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (424) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα έξι (366) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”»

 

Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

 

 1. ΤΡΑΝΤΟΥ-ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τρεις (423) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
 2. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ-ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα οκτώ (668) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα οκτώ (648) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα  πέντε  (485)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
 3. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΘΕΟΛΟΓΗ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα ένα  (431)  σταυρούς  προτίμησης
 3. ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής
 2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα (410) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων
 2. ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους εξήντα εννέα (969) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα τέσσερις (854) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα (490) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΓΑΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα ένα (271) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας
 2. ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους έντεκα (1.611) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε επτακόσιους πενήντα  πέντε  (755)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα τρεις (713) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι δύο (622) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα πέντε (575) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα έξι (516) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα έξι (456) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα (430) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις (363) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

 1. ΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΙΜΟΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
 2. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
 2. ΡΑΜΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου

 

 1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΙΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
 2. ΘΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΜΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής
 2. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΥΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων
 2. ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΟΥ-ΤΑΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΪΟΥ-ΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας
 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Δ’  έλαβε   όλες   τις   ψήφους   του συνδυασμού
 3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΕΛΑΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΧ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΙΑΤΑ – ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΣΙΟΥΛΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΟΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

 1. ΦΩΛΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς
 2. ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού
 3. ΜΠΑΚΑΣΗ-ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου
 2. ΒΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων
 2. ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΛΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

 

 1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων
 2. ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΕΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας
 2. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Β’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους   του   συνδυασμού
 3. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΥΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΜΟΣ ΚΙΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΪΤΑΛΗ-ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Επικυρώνει τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 και

 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Α’ ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΣΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα έξι (476) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΠΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι ένα (421) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΟΤΗ-ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΒΑΪΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους εξήντα δύο (1.262) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΓΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν πενήντα τέσσερις (1.154) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα τρεις (793) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα πέντε (775) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε επτακόσιους εξήντα έξι (766) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι δύο (722) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα (590) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     του     ΦΙΛΙΠΠΟΥ    έλαβε    τετρακόσιους    ογδόντα              πέντε                                              (485)             σταυρούς προτίμησης
 4. ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα επτά (447) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (424) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα έξι (366) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”» Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΡΑΝΤΟΥ-ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τρεις (423) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΧΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ-ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα οκτώ (668) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα οκτώ (648) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα  πέντε  (485)  σταυρούς  προτίμησης
 3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΘΕΟΛΟΓΗ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα ένα  (431)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα (410) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους εξήντα εννέα (969) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα τέσσερις (854) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα (490) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΓΑΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα ένα (271) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους έντεκα (1.611) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε επτακόσιους πενήντα  πέντε  (755)  σταυρούς  προτίμησης
 2. ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα τρεις (713) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι δύο (622) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα πέντε (575) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα έξι (516) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα οκτώ (458) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα έξι (456) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα (430) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις (363) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΖΙΜΟΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΡΑΜΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΙΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΘΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΑΡΑΜΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΟΥΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 2. ΜΑΝΟΥ-ΤΑΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΪΟΥ-ΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Δ’  έλαβε   όλες   τις   ψήφους   του συνδυασμού
 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 3. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΕΛΑΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΧ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΚΙΑΤΑ – ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΑΣΙΟΥΛΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΟΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» Εκλογική Περιφέρεια Ασπροποτάμου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΦΩΛΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καστανιάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Κλεινοβού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΜΠΑΚΑΣΗ-ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Μαλακασίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΒΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Τυμφαίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΜΠΛΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Βασιλικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χασίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΡΕΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπάκας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Β’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους   του   συνδυασμού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 1. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΑΥΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΣΤΑΜΟΣ ΚΙΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΧΑΪΤΑΛΗ-ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

 1. ΤΕΓΟΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης