Παρασκευή 13.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου

05.06.2015

Το μέλλον του πλανήτη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό πλέον έγινε κατανοητό από όλους τους ειδικούς φορείς οι οποίοι με τη σειρά τους  καθιέρωσαν θεσμικά την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος για να προβληματίσουν και να δραστηριοποιήσουν τις κοινωνίες.

Η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η άνευ εξαιρέσεων εφαρμογή των νόμων για τους παραβάτες καθώς και η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν μερικές από τις βασικές αρχές που οφείλουμε να ακολουθούμε.

Εδώ όμως πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι άνθρωπος και περιβάλλον είναι έννοιες αλληλένδετες, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο άνθρωπος επηρεάζετε από τις συνθήκες του περιβάλλοντος αφού σ’ αυτό το πλαίσιο προσαρμόζει όσο μπορεί τη ζωή του και με αυτόν τον τρόπο επεμβαίνει και ο ίδιος στο χώρο, εκτρέφοντας ή καλλιεργώντας είδη, αποψιλώνοντας εκτάσεις  κ.τ.λ. προκαλώντας ή περιορίζοντας τις αλλαγές.

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός της διαχείρισης και της προστασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ανθρώπινη δραστηριότητα όπου αυτή ασκείται με ήπιες κυρίως μορφές στις περισσότερες των περιπτώσεων στην περιοχή μας. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η ήπια ανθρώπινη δραστηριότητα είναι συνυφασμένη και με την βιοποικιλότητα της περιοχής.

Οι δασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στην περιοχή των Τρικάλων ειδικότερα, έχουν καταφέρει να διατηρούν τα δασικά οικοσυστήματα και ιδίως τα δάση που διαχειρίζονται σε πολύ καλό επίπεδο.

Αποτελεί στόχο και υποχρέωση των αρμοδίων φορέων των υπηρεσιών, αλλά και των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, η συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ιδιαίτερα των νέων με κάθε τρόπο για την σημαντικότητα της διατήρησης, της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος. Έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο αντίκτυπος που έχουν στην ποιότητα ζωής όλων μας.

Τρίκαλα 05 – 06 – 2015

Ο

Δ/ντής Δασών

Χρήστος Κουτσονάσιος

Δασολόγος με β’βαθμό