Πέμπτη 24.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μαύρα Χριστούγεννα για τους συνταξιούχους της Εθνικής – Χωρίς την επικουρική ενίσχυση 16.500 άτομα

26.12.2017 /

Λόγω των αποφάσεων Φραγκιαδάκη

Με λιγότερο από τα δύο τρίτα του μηνιαίου εισοδήματός τους καλούνται να τα βγάλουν πέρα οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας μετά την επιμονή του διοικητή να καταργηθεί ο λογαριασμός επικούρησης.

Χωρίς τη μηνιαία επικουρική ενίσχυση αφήνει μέσα στις γιορτές 16.500 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας (δηλαδή πάνω από 50.000 άτομα, συνυπολογιζομένων των μελών των οικογενειών τους) η υπό τον Λεωνίδα Φραγκιαδάκη διοίκηση της τράπεζας εμμένοντας και επιμένοντας ουσιαστικά στην κατάργηση του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης (ΛΕΠΕΤΕ) και μάλιστα χρονιάρες μέρες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος της Εθνικής χάνει πλέον περίπου το 30-40% των μηνιαίου εισοδήματός του, καθώς η μηνιαία επικούρηση από τον ΛΕΠΕΤΕ κλιμακωνόταν από 300 μέχρι και περίπου 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό εξόδου του από την υπηρεσία του αλλά και τα συντάξιμα χρόνια του.

Η εξέλιξη αυτή, για την οποία ο κ. Φραγκιαδάκης επικαλείται μνημονιακή υποχρέωση (τον διαψεύδουν όμως οι εργαζόμενοι), έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων αλλά και την παρέμβαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου. Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΕΤΕ που πλήρωναν 3,5% επί των αποδοχών τους επί 35ετία και πλέον για τον ΛΕΠΕΤΕ διαπιστώνουν ξαφνικά ότι τα χρήματά τους χάθηκαν.

Δεν προβλέπεται

Είναι χαρακτηριστικό ότι πουθενά στις συμφωνίες χρηματοδότησης της τράπεζας κατά τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις δεν προβλέπεται κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ, ενώ το σχετικό κονδύλι συμμετοχής της Εθνικής στον ΛΕΠΕΤΕ (9% επί των μικτών των εργαζομένων) περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς.

Η υπό τον κ. Φραγκιαδάκη διοίκηση της ΕΤΕ παρά τις αιτιάσεις εργαζομένων και συνταξιούχων κρατάει σκληρή στάση επικαλούμενη τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας, παρά το γεγονός ότι αυτή παρουσιάζει πλέον υψηλό συντελεστή φερεγγυότητας, ενώ η προσπάθειά της να ρίξει το… μπαλάκι στην κυβέρνηση είναι έκδηλη. Πληροφορίες θέλουν τον διοικητή της τράπεζας να προτείνει τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ με 30 εκατ. ετησίως (από 100 εκατ. που είναι σήμερα), τη συμμετοχή των εργαζομένων και την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού από το κράτος, μετατρέποντας δηλαδή έναν ιδιωτικό επαγγελματικό λογαριασμό που χρηματοδοτούν εργαζόμενοι και εργοδότης σε κρατικοδίαιτο ταμείο (οποίος νεοφιλελευθερισμός για τον φίλο του κ. Μητσοτάκη!).

Η κατάσταση έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία διά στόματος του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλου έχει δηλώσει στη Βουλή: «[…] αυτή η υποχρέωση δεν είναι μόνο συμβατική, είναι ουσιαστική και έχει και κανονιστική ισχύ και πρέπει να τηρηθεί από την πλευρά της τράπεζας, να γίνουν δηλαδή διαπραγματεύσεις, όπως όρισε και με την Εκθεση 334 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα με όρους βιωσιμότητας της ίδιας της παροχής και με όρους δίκαιους».

Η έκθεση Ρωμανιά

Τη θέση των εργαζομένων, που θεωρούν τον ΛΕΠΕΤΕ ειδικό λογαριασμό τον οποίο η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να χρηματοδοτεί, συνεπικουρεί και έκθεση-επιστημονική γνωμοδότηση του ειδικού σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης πρώην υφυπουργού Γιώργου Ρωμανιά. Σε αυτήν υποστηρίζεται: «18. Μετά την απάλειψη του εδ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού, το σύστημα επικουρήσεων του Λογαριασμού μετατράπηκε σε σύστημα εγγυημένων παροχών (definedbenefits system). 19. Με βάση την αλλαγή αυτή, οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό παροχές (επικουρήσεις) είναι εγγυημένες στο σύνολό τους από την τράπεζα, ασχέτως αν για την πλήρη εξόφλησή τους το ποσοστό της τακτικής εισφοράς της τράπεζας (9%) επαρκεί ή όχι. […]

22. Είναι, συνεπώς, σαφές ότι η ΔΕ δεν μπορεί να μειώσει το ήδη αποφασισθέν ποσοστό των επικουρήσεων ακόμη και στην περίπτωση της προβλεπόμενης αναπροσαρμογής του μισθολογίου τού εν ενεργεία προσωπικού. Απλώς, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τις επικουρήσεις σε ποσοστά μη ανάλογα, δηλαδή μικρότερα σε σχέση με τις αυξήσεις των εν ενεργεία ή να προχωρήσει σε σταδιακές αναπροσαρμογές ή να διατηρήσει τα ισχύοντα ποσοστά των επικουρήσεων χωρίς να τα αναπροσαρμόσει με βάση τις αυξήσεις του μισθολογίου του εν ενεργεία προσωπικού».

Τι είναι ο ΛΕΠΕΤΕ

Ο Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης θεσμοθετήθηκε το έτος 1949 με απόφαση του γενικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου εργαζομένων και της διοίκησης και ήταν προϊόν συνδικαλιστικής διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο ΛΕΠΕΤΕ είναι έντοκος κοινός ειδικός λογαριασμός που τροφοδοτείται από θεσμοθετημένη εισφορά των εργαζομένων (3,5% επί του συνόλου των αποδοχών τους) και θεσμοθετημένη συνεισφορά της ΕΤΕ (9% επί του συνόλου των αποδοχών των εργαζομένων). Η προβλεπόμενη παροχή (επικούρηση) είχε οριστεί στο 45% επί του ποσού της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης. Με την αριθμητική αναλογία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων η οικονομική πορεία του ΛΕΠΕΤΕ παρουσίαζε πολύχρονη ισορροπία.

Η διαχείριση του λογαριασμού πραγματοποιείται θεσμοθετημένα από επιτροπή η οποία αποτελείται από οκτώ μέλη:

* Τον εκάστοτε διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ στη θέση του προέδρου.

* Δύο υπαλλήλους της ΕΤΕ, «εχόντων τουλάχιστον τον βαθμό του υποδιευθυντού Β».

* Των προέδρων των ΔΣ των ΤΥΠΕΤ, ΣΥΕΤΕ, ΣΥΤΑΤΕ (ταμεία και συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων)

* Ενός μέλους του ΔΣ του ΤΥΠΕΤ

* Του προέδρου ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων της ΕΤΕ

Η επενδυτική επιτροπή του λογαριασμού επικούρησης διορίζεται από τη διαχειριστική επιτροπή και τα τελευταία χρόνια –που έγιναν και οι επενδύσεις των αποθεματικών σε ομόλογα και μετοχές και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου– πρόεδρος ήταν ο Λ. Φραγκιαδάκης.

Documento.gr