Τρίτη 26.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μαθήματα ρομποτικής από το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

06.03.2019

Το σχολείο της Αττικής ταξίδεψε στα Τρίκαλα προκειμένου να ενημερωθεί για
το project που δημιούργησαν οι μαθητές του 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων “A smart
School in a smart City”. Η συνεργασία των 2 σχολείων βασίστηκε στο πλαίσιο
ανάπτυξης δεσμών και ανταλλαγής καλών πρακτικών στην αξιοποίηση τεχνολογιών
αιχμής.
Οι μαθητές/τριες 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων (Βασιλικός Β., Γούλα Αθ.,
Τσιουμάνη Δ., και Χύτα Λ.) παρουσίασαν το project το οποίο βασίστηκε στον
άξονα βελτίωση ποιότητας ζωής και προαγωγή δημόσιας υγείας. Οι μαθητές/τριες
με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κ Σμιξιώτη, κ. Βακουφτσή
δημιούργησαν έναν «φωτεινό σηματοδότη» και έναν «ανιχνευτή καπνού»
αξιοποιώντας τα arduino και τα ρομποτάκια που χάρισε ο Δήμαρχος κ. Παπαστεργίου
στο σχολείο. Η εφαρμογή του φωτεινού σηματοδότη στοχεύει στον περιορισμό
πρόκλησης ατυχημάτων ενώ η άλλη εφαρμογή που αναπτύχθηκε συνδέεται με την
συμμετοχή του σχολείου στην αντικαπνιστική εκστρατεία του Δήμου Τρικκαίων.
Έτσι οι μαθητές δημιούργησαν σύστημα ανίχνευσης καπνού και ενημέρωσης για το
συμβάν.
Οι μαθητές/τριες της Αττικής παρουσίασαν το project «Βιώνοντας την έναρξη
της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης» και ζήτησαν την τεχνογνωσία των Τρικαλινών
στο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη ρομποτική και να την εντάξουν στο project
τους.
Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί των 2 σχολείων αντάλλαξαν ιδέες και
καλές πρακτικές και κατέληξαν πως τα σχολεία δεν είναι μόνο για την παροχή
γνώσεων αλλά οφείλουν να είναι κυψέλες πολιτισμού, κοινωνικοποίησης και
καινοτομίας. Θα πρέπει να προωθούν τις τεχνολογίες αιχμής καθώς αποτελούν
μοχλό για την ανάπτυξη των μαθητών και για τη βελτίωση των διδακτικών
πρακτικών.
Τέλος εκπαιδευτικοί και μαθητές δεσμεύτηκαν να συναντηθούν ξανά και να
παρουσιάσουν την εξέλιξη των έργων τους.