Τρίτη 09.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ

09.11.2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4512/18 με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και
προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του
Ν.4354/15, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 396 του Ν.4512/18. Η απόφαση εκδίδεται
εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της
παράγραφος 1. (παρ.10 άρθρο 18 Ν.4354/15, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 396
του Ν.4512/18 και τροποποιήθηκε εκ νέου από την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4597/19).

Με βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή όφειλε να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους
συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.8.2021. (παρ.9 άρθρο 18 Ν.4354/15, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 396 του Ν.4512/18, τροποποιήθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 38 του Ν.4597/19 και από την παρ.1 του άρθρου 212 του Ν.4635/19 και από την
παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.4701/20 και από την παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4745/20 και
τροποποιήθηκε εκ νέου από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4811/21).

Συνεπώς, η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, για το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έπρεπε να είχε εκδοθεί έως 31.10.2021.

Παρά του ότι η καταληκτική ημερομηνία παρήλθε χωρίς οι συναρμόδιοι υπουργοί να
εκδώσουν τη σχετική απόφαση, καμία νομοθετική πρόβλεψη δεν υπάρχει μέχρι σήμερα
έτσι ώστε στους δικαιούχους εργαζόμενους να εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σε συναντήσεις που είχαν συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκης και ο υπουργός
εσωτερικών κ. Μ. Βορίδης παραδέχθηκαν ότι η σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής για το
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τους έχει παραδοθεί, ενώ δεσμεύτηκαν και
για τη συνέχιση της καταβολής του μέχρι την έκδοση της νέα κοινής υπουργικής
απόφασης.

Επειδή,

Το παραπάνω επίδομα δίνεται στους συγκεκριμένους εργαζόμενους ως ελάχιστο
αντιστάθμισμα για τον επαγγελματικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αυτό
μαρτυρούν οι δεκάδες θάνατοι, οι εκατοντάδες σακατεμένοι και οι χιλιάδες τραυματισμένοι
την ώρα της εργασίας τους. Αν σε αυτούς προστεθούν οι επαγγελματικές ασθένειες,
διάφορες μορφές καρκίνου, μυοσκελετικά προβλήματα και άλλα, που «κληρονομούν» οι
εργαζόμενοι, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στην ουσία αποτελεί «επίδομα θανάτου».

Οι υπηρεσίες προσωπικού – μισθοδοσίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από τη μη ύπαρξη
νέας νομοθετικής ρύθμισης προχωρούν στην περικοπή του επιδόματος από 1.11.2021
από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Ερωτώνται οι υπουργοί, σε τι ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν, προκειμένου:

• Να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση (παράταση) μέχρι την έκδοση της σχετικής κοινής
υπουργικής απόφασης, έτσι ώστε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας να
εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
Ν.4512/18;

• Να δοθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, εφόσον αυτή αφορά χιλιάδες εργαζόμενους
στον δημόσιο τομέα;

• Να κατοχυρωθεί διά νόμου η αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας σε όλους τους σημερινούς δικαιούχους, καθώς και η επέκτασή του σε άλλες
κατηγορίες – ειδικότητες εργαζομένων;

Ετικέτες: ,