Τρίτη 10.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

23.03.2015

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : «Πρόσκληση στην ετήσια Γενική Συνέλευση».

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 2/27-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων αποφασίστηκε να διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων στις 19 Απριλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2015.
  4. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
  5. Εισηγήσεις.
  6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
  7. Αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26-04-2015 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκλεγούν στο νέο Δ.Σ. και κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από το άρθρο 9 παρ. 2 του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή των μέχρι τις 03-04-2015 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Διευκρινίζεται ότι τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως 13:30 κάθε μέρα.

Ο Πρόεδρος

           Ρουσιαμάνης Χρήστος