Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παρέμβαση Κωτσού για τις άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

04.02.2015

Με επιστολή του προς τους συναρμόδιους  Υπουργούς κ.κ. Σταθάκη και Λαφαζάνη   ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός θέτει το ζήτημα των αδειών πωλητών λαϊκών αγορών καθώς στο Ν. 4264/14 προβλέπεται πως η άδεια στον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών δίνεται από τον οικείο Δήμο σ’ εκείνους που έχουν μόνιμη κατοικία σ’ αυτόν και ισχύει μόνο για το διοικητικά όρια του Δήμου. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα πλην Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όπου οι άδειες δίνονται από την Περιφέρεια και ισχύουν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Τα παραπάνω συνιστούν κατάφορη αδικία σε βάρος όλης της Ελλάδας πλην Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που μένουν στις λοιπές περιοχές της χώρας έχουν το δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν μόνο σε λαϊκές αγορές εντός του Δήμου στον οποίο έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους σε αντίθεση με αυτούς που μένουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές αγορές στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού είναι το παρακάτω:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Στο  Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014)  «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» αναφέρονται τα εξής:

άρθρο 8  παρ. 2  «Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών»:

«Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:

(α) Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίαςγια μεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και

(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που μένουν στις λοιπές περιοχές της χώρας έχουν το δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν μόνο σε λαϊκές αγορές εντός του Δήμου στον οποίο έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους σε αντίθεση με αυτούς που μένουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές αγορές στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν Δήμοι στα διοικητικά όρια των οποίων δεν λειτουργούν λαϊκές αγορές ή λειτουργεί μόνο μία λαϊκή αγορά την εβδομάδα. Σε αυτούς τους Δήμους οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών αν δεν έχουν το δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές αγορές άλλων Δήμων θα πρέπει είτε να παύσουν το επάγγελμα τους, είτε να υποαπασχολούνται συμμετέχοντας σε λαϊκή αγορά μία φορά την εβδομάδα. Συνεπώς οδηγούνται οι αναφερόμενοι επαγγελματίες σε αναγκαστική έξοδο από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και ΑΝΕΡΓΙΑ.

                Για την δυνατότητα επαγγελματικής επιβίωσης των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και για την εξίσωση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών των λοιπών Περιφερειών της χώρας με αυτούς της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προτείνουμε:

 την τροποποίηση της παραγράφου 2 (β) του άρθρου 8 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) με την διαγραφή της φράσης «και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν

την προσθήκη στον Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) των παρακάτω « Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μία μόνο άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο Δήμος κατοικία ή μόνιμης διαμονής τους».