Δευτέρα 26.07.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απόφαση για Αναστολή Λειτουργίας της Β΄ 1 τάξης του 31ου Δ.Σ. Τρικάλων

15.11.2020 /

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Β ́1 τάξης του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, για 14 ημέρες, από 13-11-2020 έως και 26-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.