Κυριακή 09.05.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποφάσεις για Αναστολή Λειτουργίας της Γ΄ 1 τάξης του 12ου Δ.Σ. Τρικάλων και της Γ΄ 1 τάξης του 33ου Δ.Σ. Τρικάλων

15.11.2020 /

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Γ΄1 τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για 14 ημέρες, από 13-11-2020 έως και 26-11-2020 και την έναρξη της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Γ΄1 τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, για 14 ημέρες, από 13-11-2020 έως και 26-11-2020 και την έναρξη της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης