Τετάρτη 05.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εκδήλωση του ΚΕΝΑΚΑΠ για το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο

27.05.2015

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 19.00 διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ -ΚΕΝΑΚΑΠ στο Ξενοδοχείο Art Gallery (ΚΤΕΛ) ενημερωτική εκδήλωση για ένα νέο θεσμό που προσπαθεί να φέρει την φωνή των ανθρώπων της υπαίθρου σε κείνα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων που εν πολλοίς καθορίζουν την τύχη του.

 1. Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 (European Rural Parliament 2015)

Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 είναι μια πρωτοβουλία μια πρωτοβουλία τριών ενεργών ευρωπαϊκών Δικτύων αγροτικής ανάπτυξης: του  ERCA (European Rural Community Association), του PREPARE (Partnership for Rural Europe) και της ELARD (European LEADER Association for Rural Development).

Το ERP αυτοπροσδιορίζεται ως «φωνή των κατοίκων της υπαίθρου» και σκοπός του είναι:

α. να ενισχυθεί η φωνή των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, και να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και η ευημερία των κοινοτήτων αυτών αντανακλούνται δίκαια στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου,

β. σταδιακά να προώθηθεί η νοοτροπία της αυτοβοήθειας, της κοινής κατανόησης, της αλληλεγγύης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της συνεργασίας μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

 1. Η ευρωπαϊκή εκστρατεία του ERP 2015

Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία του ERP 2015 σχετίζεται ήδη με εθνικές εκστρατείες σε 35 περίπου χώρες της Ευρώπης. Στο επίπεδο αυτό ένας οργανισμός ορίζεται ως εθνικός συντονιστής και αναλαμβάνει να εκτελέσει μια σειρά ενεργειών ενημέρωσης κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2015 με στόχο την υιοθέτηση ενός σχεδίου κειμένου για το πώς οι αγροτικές κοινωνίες βλέπουν το μέλλον τους.

Στην τελική φάση προβλέπεται να διοργανωθεί μια μεγάλη πανευρωπαϊκή συνάντηση το ERP 2015 Gathering από  4 μέχρι 6 Νοεμβρίου στο Schärding της Αυστρίας, όπου όλοι οι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες θα συναντηθούν σε μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση με συμμετοχή και ανωτάτων αξιωματούχων της ΕΕ.

Η εκστρατεία ERP 2015 οδηγείται από την πεποίθηση:

 • τα συμφέροντα των αγροτικών κοινοτήτων (δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ζουν ή/και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές) υποεκπροσωπούνται στις εθνικές και ευρωπαϊκές συζητήσεις όσον αφορά στη διαμόρφωση των πολιτικών και των προγραμμάτων ανάπτυξης,
 • οι ίδιοι οι άνθρωποι της υπαίθρου έχουν την καλύτερη γνώση και κατανόηση των πλεονεκτημάτων, των ευκαιριών και των αναγκών τους,
 • οι αγροτικές κοινότητες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στόχων της ευημερία τους, και τέλος
 • οι άνθρωποι της υπαίθρου ειτε ατομικά είτε μέσα των θεσμικών εκπροσωπήσεων τους μπορούν να είναι οι θετικοί συνεργάτες των κυβερνήσεων στην επίτευξη κοινών στόχων για την βελτίωση του περιεχομένου των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
 1. Η ελληνική εκστρατεία του 2015

Στην Ελλάδα το ρόλο του εθνικού συντονιστή ανέλαβε το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, που αποτελεί το Δίκτυο των Αναπτυξιακών Εταιρειών της χώρας που υλοποιούν το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER. Στην προσπάθεια αυτή βοηθά και συνεισφέρει ενεργά το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), ενώ την υποστηρίζουν οργανωτικά οι ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και το WWF Hellas.

H εθνική εκστρατεία επέλεξε να επικεντρωθεί και να αναδείξει προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βάση για το άνοιγμα του διαλόγου και την καταγραφή της «Φωνής της ελληνικής Υπαίθρου» σε τρία μεγάλα θεματικά πεδία:

 • Επιχειρηματικότητα και πρόσβαση στις αγορές,
 • Ποιότητα – Καινοτομία – Μεταφορά γνώσης,
 • Ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

 

 1. Οι Δράσεις της ελληνικής εκστρατείας
 • Κινητοποίηση των 45 τοπικών Αναπτυξιακών Εταιρειών, με την πραγματοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των τοπικών φορέων και των κοινοτήτων στις περιοχές τους,
 • Διοργάνωση 4 περιφερειακών μεγάλων συναντήσεων ( 5/6 Λάρισα, 19/6 Πάτρα, 30/6 Ηράκλειο και 2/7 Θεσσαλονίκη),
 • Τέλος μιας κεντρική συνεδριακή εκδήλωση στην Αθήνα υπό την αιγίδα του ΕΑΔ με όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή των κατοίκων – φορέων της Υπαίθρου και του Αγροτικού χώρου για την διαμόρφωση του ΚΕΙΜΕΝΟΥ (10 σελίδων) που θα σταλεί στην κεντρική  επιτροπή του ERP2015 για την σύνθεση του τελικού κειμένου (Μανιφέστο) που θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί στην Αυστρία τον Νοέμβριο.

Η εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 19.00 η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ -ΚΕΝΑΚΑΠ στο Ξενοδοχείο Art Gallery (ΚΤΕΛ) είναι ανοικτή στο κοινό και προσκλήσεις θα σταλούν μόνο σε φορείς/εκπροσώπους του αγροτικού χώρου.