Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ενας Τρικαλινός στο τιμόνι του ΣΜΕ

08.06.2015

«Βασικό άξονα δράσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  αλλά και των μελών του, αποτελεί η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας στα πλαίσια που ορίζουν οι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή η ισορροπία μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων» δήλωσε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Θανάσης Κεφάλας. «Οι δύσκολες εποχές κρύβουν και ευκαιρίες είπε ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι ο ΣΜΕ και οι επιχειρήσεις -μέλη του θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική οικονομία»

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Γενικός Διευθυντής Ενδιαμέσων Προϊόντων Μπεντονίτη και Περλίτη (General Manager – Business Unit Bentonite and Perlite Intermediates) της IMERYS. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD (στη Γαλλία).

Χάρη στη διεθνή δραστηριότητα της S&B και της IMERYS, έχει αναπτύξει καλή κατανόηση του ελληνικού και διεθνούς μεταλλευτικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και έφεση στην ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.. .

Από το 2011 ήταν Αντιπρόεδρος του Σ.Μ.Ε. και μεταξύ 2000 και 2012 Πρόεδρος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. (Ένωση Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μήλου) με μέλη τις μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο νησί.

Συγχαρητήρια!!!

Χ.Κ.