Σάββατο 28.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μέχρι € 200.000 με την εγγύηση της EIF

17.06.2021

Η τράπεζά μας αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα τόσο στην τοπική όσο και στην εθνική οικονομία, συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ – EIF) στα πλαίσια σύστασης του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων του γεωργικού τομέα και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με ευνοϊκούς όρους όπως χαμηλότερο επιτόκιο και περιορισμένες εξασφαλίσεις.

Ηδη , μέσο του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr) , έχει ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης για ποσά μέχρι € 200.000, στα πλαίσια του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσει τις αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις  που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι είναι αυτοί που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης 4.1.4, ήτοι επαγγελματίες αγρότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), νέοι αγρότες, ΚΟΙΝΣΕΠ και συλλογικές ενώσεις και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της δράσης 4.2.4., με την προϋπόθεση ότι πάνω από το 50% των εσόδων της χρήσης 2019 προέρχεται από τους επιλέξιμους τομείς κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, αυγών, σηροτροφίας, μελισσοκομίας, επεξεργασίας δημητριακών, προϊόντων ελιάς, φρούτων λαχανικών, οινοποίησης, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών κλπ

Επίσης, κοινή προϋπόθεση αποτελεί η μείωση του κύκλου εργασιών των ετών 2020 και 2021 σε σύγκριση με του 2019.

Η χορήγηση του κεφαλαίου κίνησης COVID 19 είναι ανεξάρτητη από την υλοποίηση επενδυτικών δαπανών και δεν απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου αλλά ούτε και η προσκόμιση απολογιστικών αποδεικτικών στοιχείων δαπανών.

Γραφείο Τύπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας