Πέμπτη 29.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Καθαρισμοί οδών σε Καλαμπάκα και Καστράκι

21.03.2022

Ο Δήμος Μετεώρων ενόψει του τριημέρου της 25 ης Μαρτίου, προβαίνει σε
καθαρισμούς οδών σε Καλαμπάκα και Καστράκι σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης
φερτών υλικών πάνω από το οδόστρωμα καθώς και αποκατάσταση σημείων με
μικρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ούτως ώστε η κίνηση των Δημοτών
και των επισκεπτών επί των οδών να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα.

Διαρκείς στόχος είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών, που θα
ανταποκρίνονται και θα καλύπτουν απόλυτα τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων
του Δήμου, προσφέροντας παράλληλα ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.

Ετικέτες: ,