Τετάρτη 29.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Στρατευσίμων Κλάσεως 2023

17.01.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 <<Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων>>, γνωστοποιούμε ότι εντός του Μαρτίου 2018 θα συνταχθούν από το Γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου μας, οι ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ όλων των αρρένων γεννηθέντων το έτος 2002 (Κλάσης 2023).
Για τη σωστή συμπλήρωση όλων των στοιχείων (επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και ακριβή διεύθυνση κατοικίας), π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών, να υποβάλλουν στο Δήμο μας δ ή λ ω σ η με τα ακριβή ως άνω ζητούμενα στοιχεία.
Οι δηλώσεις να υποβληθούν έως τα μέσα Μαρτίου 2018, είτε τηλεφωνικώς είτε στο φαξ του Δήμου μας 24320-23184.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2432350210-212-213.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Εσωτ. Διανομή:
α)Γραφείο Μ.Α.
β)Γραμ. Πρωτ.