Κυριακή 06.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

“Καμπάνα” σε τυροκομική μονάδα στη Λαζαρίνα για ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών αποβλήτων

15.07.2017 /

Χρηματικό πρόστιμο σε τυροκομική μονάδα στην κοινότητα Λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου επέβαλε με απόφασή της την Παρασκευή 14 Ιουλίου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το χρηματικό πρόστιμο είναι της τάξεως των 1.353€ ενώ παράλληλα δίνεται 10ήμερη προθεσμία ώστε να να κατατεθούν τα απαιτούμενα έγγραφα και να διευθετηθούν όλες οι τυχόν παραβάσεις που εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και οι οποίες αν δεν ακολουθήσουν το γράμμα του νόμου μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή, μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας της μονάδας.
Σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας που επέβαλε το πρόστιμο η διάθεση των υγρών αποβλήτων της μονάδας δεν γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί, αλλά αντίθετα, γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη του συνόλου ή τμήματος αυτών σε παρακείμενο αποστραγγιστικό κανάλι, με αποτέλεσμα την ρύπανση ή σε κάθε περίπτωση την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη τυροκομική μονάδα έχει απασχολήσει αρκετές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου αλλά και τον τύπο με αναφορές για μόλυνση της γύρω περιοχής από τα απόβλητα.
Η Διευθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητά πέρα από το χρηματικό πρόστιμο που επιβλήθηκε:
– Να διακοπεί άμεσα η παροχέτευση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, τα οποία πρέπει να συγκεντρώνονται σε στεγανούς βόθρους ή άλλη δεξαμενή και να μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία ή διάθεση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση
– Θέτει προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης, για τη διευθέτηση όλων των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, και συγκεκριμένα
i. Να υποβληθούν άμεσα τα τιμολόγια μεταφοράς των υγρών αποβλήτων και τα οι αποδείξεις παραλαβής από την ΔΕΥΑ Καρδίτσας για τα έτη 2016 και 2017, καθώς επίσης και κατάσταση των ποσοτήτων γάλακτος που παρελήφθησαν και των προϊόντων που παράχθηκαν από την επιχείρηση για τα ίδια έτη (ισοζύγια γάλακτος), προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση των αποβλήτων που παραδόθηκαν προς επεξεργασία με αυτά που παράχθηκαν.
ii. Να υποβληθεί πρόσφατη βεβαίωση από την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού που θα παραλαμβάνει τα απόβλητα, περί της δυνατότητας παραλαβής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που μπορούν να παραληφθούν από την εγκατάσταση.
iii. Να δημιουργηθεί φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας, οικοδομικές άδειες, πιστοποιητικά κλπ), ο οποίος θα τηρείται στη μονάδα και θα είναι διαθέσιμος σε κάθε αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί έλεγχο.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν3982/11(ΦΕΚ 143 Α’), οι οποίες εκτός των άλλων προβλέπουν προσωρινή, μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της ΥΑ Φ15/οικ. 484/36 (ΦΕΚ 230 Β΄/ 09-02-2012).

πηγή: ΚarditsaLiveNet