Τετάρτη 25.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έλεγχοι σε καλλιέργειες σιτηρών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

08.05.2015

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει ότι πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και δειγματοληψίες σε καλλιέργειες σκληρού σίτου, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων ασθενών φυτών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι μέχρι στιγμής παρατηρήσεις των γεωπόνων της υπηρεσίας μας και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δείχνουν, ότι η υγιεινή κατάσταση των σιτοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρμόστηκαν ψεκασμοί με μυκητοκτόνα, χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές καλή, διατηρώντας τα συμπτώματα σεπτορίωσης και της κίτρινης κηλίδωσης των φύλλων σίτου κυρίως στα κατώτερα φύλλα των φυτών.

Επίσης, σημειώνεται ότι σε ορισμένους αγρούς, με κοινό χαρακτηριστικό τους τη μονοκαλλιέργεια με μικρά σιτηρά, παρατηρήθηκε, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, καστανές κηλίδες στο λαιμό και νέκρωση των ριζών των φυτών. Από την εργαστηριακή εξέταση προκύπτει ότι πρόκειται για μύκητα εδάφους (Rhizoctonia sp.) που προσβάλλει το ριζικό σύστημα και το λαιμό των φυτών και προκαλεί την πρόωρη ξήρανσή τους. Για τη συγκεκριμένη ασθένεια έχει παρέλθει πλέον το κατάλληλο στάδιο για την αντιμετώπισή της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2413 511119 (Δημ. Σταυρίδης), 2413 511209 (Αθ. Λιακατάς) και 24210 93272 (Ευαγ. Βέλλιος Επίκουρος Καθηγητής).