Κυριακή 01.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

17.11.2020 /

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων στις 13:00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).

2.-Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα  των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α΄& 5043/14-11-20 τεύχος Β΄).

3.-Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020 & 4899/6-11-20 τεύχος Β΄).

4-Αίτημα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση-εκμίσθωση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και εμφιάλωσης-εμπορίας του πόσιμου ύδατος από την κοινοτική πηγή  «Γκούρα» της Κοινότητας  Αμαράντου.

5.-Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαράντου «Η ΒΕΝΤIΣΤΑ» περί ονομασίας  πλατείας στην Κ. Αμαράντου και ανέγερση επιτύμβιας στήλης.

6.-Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή των τροφίμων και της Βασικής  Υλικής Συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

7.-Αίτημα Χαρχαντή Ευάγγελου περί άδειας τομής οδοστρώματος στην Κ. Λογγά για την απομάκρυνση όμβριων υδάτων.

8.-Αίτηση προέδρου της Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς για υποβολή αιτήματος  προς την Ιερά Μητρόπολη  για παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας της για δημιουργία παιδικής χαράς.

9.-Αίτημα του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Ομίλου Καστρακίου  για παραχώρηση προς χρήση «μη ενεργών» αιθουσών του Σχολείου Καστρακίου.

10.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Διακατεχόμενου δάσους Χελιμόδι (διαχειριστική μελέτη περιόδου 2021-2025).

11.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δάσους Αγναντιάς (διαχειριστική μελέτη περιόδου 2017-2026).

12.-Αίτηση Γούλα Χρήστου περί αντικατάστασής του από  αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος