Πέμπτη 22.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέο ωράριο στο Κέντρου Τεκμηρίωσης του Σπηλαίου Θεόπετρας

11.09.2019 /

Μετά την πρόσφατη πρόσληψη επιπλέον φυλακτικού προσωπικού στο
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.),
σας ενημερώνουμε ότι από 1/9/2019 το ωράριο λειτουργίας του
Κέντρου θα διαμορφωθεί ως εξής: ΤΕΤΑΡΤΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ, 8:00 – 20:00,
ΤΡΙΤΗ κλειστό.
Το σπήλαιο εξακολουθεί να είναι κλειστό για το κοινό.
Από το γραφείο Δημάρχου