Σάββατο 05.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Καλαμπάκα: Πρόγραμμα Δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ/ΟΓΑ

06.07.2017 /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υποβάλλονται από την Παρασκευή, 7.7.2017 μέχρι την Τρίτη, 25.7.2017

Τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ για το έτος 2017 είναι:
1.Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
2. Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων)
3.Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερων εκδρομών
4. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
5. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου

Δικαιούχοι των προγραμμάτων

1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, καθώς και τα έμμεσα μέλη τους.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την υποβολή της αίτησης:
1. Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ
2. ΑΜΚΑ
3. Ταυτότητα
4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση και θα παραλάβουν τα δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από 01/08/2017 έως 07/09/2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 15/09/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων.
Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ