Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μητρώο τοπικών παραγωγών στο δήμο Μετεώρων

08.11.2019

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της προώθησης της τοπικής παραγωγής του Δήμου Μετεώρων, αποφασίστηκε η κατάρτιση ενός μητρώου τοπικών παραγωγών. Με τη δράση αυτή, σκοπός είναι η εν γένει άνθηση της τοπικής οικονομίας και η ενεργοποίηση των παραγωγών ώστε να καλύπτεται σημαντικό ποσοστό των τρεχουσών αναγκών από την τοπική παραγωγή.

Αρχικά, η καταγραφή των παραγωγών και των χαρακτηριστικών που τους διέπουν ως προς την παραγωγή, τη δυναμικότητα, την πιστοποίηση ή όχι θα αποτελέσει το πρώτο βήμα εφαρμογής.

Παράλληλα, η συνεργασία του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική αγορά θα δώσει τη δυνατότητα στα καταλύματα που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα,  καταναλώνοντας ένα σημαντικό ποσοστό τοπικών προιόντων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών!

Εν κατακλείδι, τα οφέλη που θα προκύψουν γενικά για τον Δήμο Μετεώρων συνοψίζονται στα εξής:

  • Οργάνωση των παραγωγών
  • Προγραμματισμός της παραγωγής
  • Ενίσχυση του εισοδήματος των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα
  • Αύξηση του τοπικού Α.Ε.Π.
  • Βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας
  • Αναβάθμιση των καταλυμάτων
  • Προσθήκη υπεραξίας στο τουριστικό γίγνεσθαι της περιοχής
  • Δημιουργία τοπικής ταυτότητας γαστρονομίας
  • Επικείμενη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Από το γραφείο Δημάρχου