Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ιατρικός εξοπλισμός προϋπολογισμού 220.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Τρικάλων

18.06.2015

Κώστας Αγοραστός: “Επιθυμούμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίας φροντίδας στους πολίτες”

 

Δόθηκε σήμερα η προέγκριση δημοπράτησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό στο ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων (Α: Δέκα μηχανήματα τεχνητού νεφρού και Β: Ένας φορητός υπερηχοτομογράφος τύπου Α’)”», συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

– Δέκα  μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού   (προϋπολογισμού 185.000 €)

– και ενός Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας , τύπου Α   (προϋπολογισμού 35.000 €)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί η προμήθεια ενός Ψηφιακού Μαστογράφου, (προϋπολογισμού 300.000 €) και ενός Ψηφιακού Στεφανιογράφου   (προϋπολογισμού 650.000 €) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: “Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την χώρα, έχοντας συγκεκριμένο πλάνο και προγραμματισμό για το νευραλγικό τομέα της δημόσιας υγείας, εξοπλίζουμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό το Νοσοκομείο των Τρικάλων. Πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά τη μονάδα τεχνητού νεφρού και ένα σύγχρονο φορητό σύστημα υπερχηοτομογραφίας με συνολικό προϋπολογισμό 220.000 ευρώ. Ο εξοπλισμός αυτός θα συμβάλει στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες που τόσο το έχουν ανάγκη αλλά και της προσπάθειας που καταβάλλει το υγειονομικό προσωπικό. Επιθυμούμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα παρέχει υψηλές υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας για το σύνολο των πολιτών”.