Παρασκευή 12.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ιατρική εργασία των γιατρών Α. Μπουρδάκη και Ι. Κουτσονάσιου

15.11.2018

Ιατρική εργασία παρουσιάστηκε ως ελεύθερη ανακοίνωση στις 15 Νοεμβρίου και στο 32ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη από τους γιατρούς Αδαμάντιο Μπουρδάκη και Γιάννη Κουτσονάσιο.

Η εργασία η οποία έλαβε θετικές κριτικές έγινε με την συνεργασία του Κ.Υ. Πύλης και του Διαβητολογικού Ιατρείου του ΓΝ Τρικάλων, υπό την επίβλεψη του Συντονιστή Διευθυντή του Κ.Υ. Πύλης Μιχάλη Βενιζέλου.

Ο τίτλος της εργασίας ήταν: “Διάγνωση και παρακολούθηση διαβητικών ασθενών σε ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας Κέντρου Υγείας και στο Διαβητολογικό Ιατρείου Γενικού Νοσοκομείου”.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης συχνά διαγιγνώσκεται με εξετάσεις τυχαίου εργαστηριακού ελέγχου σε ασυμπτωματικά άτομα καθώς και σε ασθενείς με άλλο πρόβλημα υγείας. Οι ασθενείς αυτοί απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας της περιοχής τους ή στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφεί η πρώτη διάγνωση Διαβήτη σε αυτές τις Μονάδες Υγείας.

Αφού στην μελέτη καταγράφηκε το υλικό – μέθοδος και τα αποτελέσματα, συμπερασματικά οι συγγραφείς κατέληξαν ότι ασθενείς με προδιαβήτη και Διαβήτη διαγιγνώσκονται σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο και παρακολουθούνται επαρκώς όχι μόνο σε εξειδικευμένα διαβητολογικά ιατρεία αλλά και στο ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας του τόπου κατοικίας τους.