Δευτέρα 04.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ημερίδα για την κοινωνική οικονομία ως μοχλό ανάπτυξης

16.04.2016

Οι νέες πολιτικές ανάπτυξης που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης, μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο δήμος Τρικκαίων και το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ενόψει του  Πανελλήνιου Συνεδρίου που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα.

Τρίτος πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

Όπως σημειώθηκε, μεταξύ των άλλων στην ημερίδα «αν ληφθεί υπόψη ότι στην Ευρώπη η Κοινωνική Οικονομία κατέχει το 10% της επιχειρηματικότητας ,ενώ  Ελλάδα κατέχει μόνο το 2%, προκύπτει ότι η ανάπτυξη της κοινωνικής Οικονομίας, που στην Ελλάδα  για λόγους σκοπιμότητας καθυστερεί ,πρέπει να αποτελέσει άμεση και επείγουσα προτεραιότητα της Πολιτείας ,της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας ,δεδομένου ότι η σωστή ανάπτυξή της μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξοδο σε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νέους και ανέργους ,όλων των ειδικοτήτων ,οι οποίοι μπορούν αναπτύξουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τους στην Ελλάδα και να μην αναγκάζονται να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν θέματα από τους εισηγητές, σχετικά με την κοινωνική οικονομία ως αντίρροπο και απάντηση στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η ανισορροπία μεταξύ άυλης και πραγματικής οικονομίας και ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας, την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και τα επιχειρησιακά μοντέλα κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων κα.

«Η κοινωνική οικονομία αποτελεί τον τρίτο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης (τρίτος τομέας), πλήρως διακριτό από το Κράτος και την αγορά (ιδιωτική οικονομία). Η Κοινωνική Οικονομία είναι μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων τους και περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης, αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, επιχειρηματικότητας» τόνισαν οι παρευρισκόμενοι.

Ε.Κ.