Τετάρτη 26.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Γ. Ηλιάδης : Το Κίνημα Αλλαγής έχει έτοιμο σχέδιο διακυβέρνησης

24.06.2019 /

Ο Γιώργος Ηλιάδης είναι ένας νέος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίες γεμάτος ενέργεια να
προσφέρει πολλά περισσότερα στη κοινωνία του Νομού Τρικάλων. Ευκαιρία που το δίνεται από το
Κίνημα Αλλαγής και τη Φώφη Γεννηματά μέσω της συμμετοχής του, στο ψηφοδέλτιο των εθνικών
εκλογών της 7ης Ιουλίου.
Και όπως ο ίδιος σημειώνει “ Είμαστε ένα κόμμα που έχει έτοιμο σχέδιο διακυβέρνησης από την
επόμενη μέρα τον εκλογών, το σχέδιο ‘’ΕΛΛΑΔΑ’’. Ένα σχέδιο που περιέχει προοδευτικές
μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την Ελλάδα του
αύριο. Λέγοντας προοδευτικές εννοούμε τις μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την ευημερία του λαού
μας συνολικά με δικαιότερη κατανομή και αναδιανομή του παραγόμενου νέου πλούτου, ενώ
συγκρούονται με εκείνους που καταχρηστικά «ιδιοποιούνται» πόρους που δεν τους αντιστοιχούν”.
Ενώ, τονίζει με έμφαση ότι “σύμμαχοι μας στην προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι τα δυναμικά και
ανερχόμενα τμήματα του πληθυσμού της χώρας που είναι πρόθυμα να καινοτομήσουν, να
παράγουν και να δημιουργήσουν, αλλά και όλες οι κοινωνικές ομάδες, χωρίς διακρίσεις και
εξαιρέσεις, για τις οποίες θα παλέψουμε”.

Βασικοί στόχοι Κινήματος Αλλαγής

Στο πλαίσιο της νέας εθνικής συμφωνίας με τους πολίτες, στο Κίνημα Αλλαγής έχει ως βασικούς
στόχους:
• Τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος.
• Τη εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων με σκοπό και την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
• Τη παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών από το κράτος πρόνοιας που θα
διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί,
«βοήθεια στο σπίτι», κλπ).
• Την απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Τη παραμονή στο εργατικό δυναμικό ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που σήμερα επιλέγουν την οδό
της εξόδου από την αγορά εργασίας
• Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού (π.χ. επιδότηση
ασφαλιστικών εισφορών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) και για δαπάνες ερευνητικού
χαρακτήρα (π.χ. επιταχυνόμενες αποσβέσεις).
• Απαλλαγή για 3 χρόνια από τις συνταξιοδοτικές εισφορές των νέων, που ξεκινούν την δική τους
επαγγελματική δραστηριότητα.
• Διαγραφή οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, για πρώην αυτοαπασχολούμενους, που είναι άνεργοι, και
υπό συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να εκκινήσουν νέα δραστηριότητα
• Απαλλαγή των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους αυτοαπασχολούμενους για μια 3ετία και
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ώστε να απελευθερώσουν τις ατομικές τους δυνάμεις χωρίς
το βάρος πάγιων εξόδων
• Πάγωμα προσαυξήσεων και προστίμων για ασφαλιστικές οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, με «ρήτρα μη απόλυσης».
• Για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει μόνο ο ένας εκ των 2, για
τα επόμενα 5 χρόνια.
• Δημιουργία, εντός 6 μηνών, για κάθε νέο άνεργο, με ευθύνη των Δημόσιων Υπηρεσιών
Απασχόλησης, μιας ευκαιρίας για επιδοτούμενη θέση εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης ή
εργασιακής εμπειρίας.

• Κανένα παιδί έξω από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
• Προστασία της Α’ κατοικία των μικρών και μεσαίων δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς.
• Αναγέννηση του ΕΣΥ με γενναίες πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση και ολοκλήρωσή του.