Κυριακή 04.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

24.10.2020 /

Tο 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2019–20 και ολοκληρώθηκε φέτος λόγω κορονοϊού. Υπεύθυνο για τον συντονισμό ήταν το Ίδρυμα «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – NOESIS» και το Σχέδιο Δράσης του 1ου ΕΠΑΛ  Τρικάλων είχε τίτλο   «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστήματος IP μετάδοσης πληροφοριών  σε μεγάλους ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων LED  με δικτυακή σύνδεση σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου».

Σκοπός των Σχεδίων Δράσης του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Μέσα από μια σειρά βημάτων υλοποίησης του σχεδίου, οι μαθητές αναζήτησαν ένα σύγχρονο  τρόπο ενημέρωσης, και επικοινωνίας μέσα στο χώρο του σχολείου, σχεδίασαν την δομή και αναζήτησαν τους κατάλληλους χώρους για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων και μοίρασαν τους ρόλους σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Οι μαθητές του τομέα της μηχανολογίας ανέλαβαν το τρόπο στήριξης των πινάκων, οι μαθητές της ηλεκτρολογίας τη καλωδίωση και τέλος οι μαθητές της πληροφορικής τη δημιουργία  δικτύου με τις ΙΡ διευθύνσεις για τη σωστή λειτουργία του έργου.Μετά τη παραλαβή  των μηχανήματων, εργαλείων και υλικών οι μαθητές άρχισαν την εγκατάσταση του έργου. Η ομάδα των μηχανολόγων  με τη χρήση των ανάλογων εργαλείων από το σχολικό εργαστήριο τοποθέτησαν τα στηρίγματα των ηλεκτρονικών πινάκων  στα επιλεγμένα μέρη του σχολείου. Κατόπιν η ομάδα των ηλεκτρολόγων εγκατέστησε όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις ενώ η ομάδα των μαθητών  πληροφορικής ανέλαβε το στήσιμο του κεντρικού υπολογιστή τόσο από πλευράς λογισμικού όσο και από πλευράς ΙΡ ρυθμίσεων επικοινωνίας με τους ηλεκτρονικούς πίνακες LED

Το Σχέδιο Δράσης, που υλοποίησε το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων με την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων μέσα στο σχολείο, ήταν μια πολύ θετική ενέργεια που κινητοποίησε την δημιουργικότητα, την φαντασία και την πρωτοβουλία των μαθητών για την συμμετοχή τους σε καινοτόμες εκπαιδευτικές ενέργειες. Παράλληλα έδωσε μια θετική εικόνα για τις δυνατότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανέδειξε τις καινοτόμες εκπαιδευτικές ενέργειες και προγράμματα στα οποία συμμετέχει το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων τα τελευταία χρόνια.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πολλοί μαθητές από όλες τις τάξεις και τους τομείς του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων με συντονιστή  καθηγητή τον κ. Γεώργιο Κώτση και συμμετέχοντες καθηγητές τους  Ιωάννη Γιαννούλα, Κωνσταντίνο Καλτσά, Ευάγγελο Μαντζάνα και Θωμά Μπαλκίζα.