Παρασκευή 07.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μαθητών Σεπτεμβρίου 2019

04.09.2019 /

Ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και
ώρα 23.59 θα είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και
ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις
ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες.
Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού
Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο
για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του
προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.)
Διευκρινίζονται τα εξής:
1. Δικαίωμα διαγραφής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής για ΓΕ.Λ. και υποβολής νέας αίτησης έχουν:
α. όσοι/ες απορρίφθηκαν στις προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2019 και δεν τροποποίησαν την
αρχική τους αίτηση εγγραφής ως όφειλαν και β. όσοι/ες εκ παραδρομής δήλωσαν λάθος τάξη στην
ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και δεν έχει γίνει η κατανομή τους.
2. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. ή από Ημερήσιο ΓΕ.Λ. σε
Εσπερινό ΓΕ.Λ., εφόσον έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να
τροποποιήσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές, αλλά θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του σχολείου.
3. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής θα πρέπει
να απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι την
έναρξη των μαθημάτων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές.
4. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να μετεγγραφούν από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. ή από ΕΠΑ.Λ. σε άλλο ΕΠΑ.Λ.
δεν τροποποιούν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes, αλλά πρέπει να
επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ. για να λάβουν οδηγίες.