Τρίτη 10.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Γενική Συνέλευση για την ΕΣΠΕΘ

29.01.2019

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΕΘ) ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του πολυχώρου Bowling στην οδό Βόλου στη Λάρισα, συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του καταστατικού της ΕΣΠΕΘ, με τα ακόλουθα θέματα:

– Επικύρωση και απολογισμός του προηγούμενου έτους 2018.

– Προϋπολογισμός έτους 2019

– Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

– Πεπραγμένα έτους 2018

– Συζήτηση θεμάτων των μελών

Σε περίπτωση μη απαρτίας τότε η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως το καταστατικό ορίζει.

Η προσέλευση όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση κρίνεται επιτακτική, καθόσον πρόκειται για το ανώτατο όργανο του Σωματείου αλλά είναι η ευκαιρία συνάθροισης, δημοκρατικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.