Τρίτη 18.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος Δασαρχείου Τρικάλων έτους 2017

10.07.2017 /

Το Δασαρχείο Τρικάλων σ΄ εκτέλεση της διαταγής 2915/29718/15-03-2017 του ΥΠΑΑΤ, ξεκίνησε το πρόγραμμα επισκοπήσεων με την τοποθέτηση παγίδων που περιέχουν φερομόνες, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής ευθύνης του, από την προσβολή επιβλαβών εντόμων, νηματωδών και μυκήτων.

Πληροφορίες στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές του Δασαρχείου Τρικάλων, Άννα Τσιάμη Δασολόγο και Χρήστο Νάκο Δασοπόνο, στα τηλ. 2431063481.

Ο Δασάρχης Τρικάλων

Κουλουκούρας Χρήστος

Δασολόγος με Α΄βαθμό