Δευτέρα 17.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι εξωτερικοί φρουροί φυλακών ευχαριστούν τη Δριτσέλη

22.04.2015

Η Ομοσπονδία μας δια του παρόντος θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τη Βουλευτή Τρικάλων κα Δριτσέλη Παναγιώτα για την άμεση και καθοριστική παρέμβασή της στη νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 5 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, ενώ η αρχική διάταξη προέβλεπε ότι: «Στο άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

  1. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήματα ή με δόλο τελούμενα πλημμελήματα και εμπεριέχουν άσκηση σωματικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους εντός των Καταστημάτων Κράτησης κατά άλλων κρατουμένων ή υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος», απαλείφθηκε ο όρος « εντός των Καταστημάτων Κράτησης », καθώς η άσκηση σωματικής βίας μπορεί να διαπραχθεί και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Εξωτερικών Φρουρών όπως κατά τη διάρκεια μεταγωγών πάσης φύσεως και στην φρούρηση κρατουμένων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Η διάταξη στην τελική της μορφή προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήματα ή με δόλο τελούμενα πλημμελήματα και εμπεριέχουν άσκηση σωματικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους κατά άλλων κρατουμένων ή υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος».