Τετάρτη 11.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η Φαρκαδόνα στο πρόγραμμα κατά της φτώχειας

03.03.2015

Ό Δήμος Φαρκαδόνας, αρωγός και συμμέτοχος σε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας, συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» που συστάθηκε  για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD), προϋπολογ. 330.555.921,00 € για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Στη σύμπραξη, που αποτελείται από 23 δημόσιους και κοινωνικούς φορείς του Νομού μας με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Τρικκαίων, συμμετέχουν τόσο ο Δήμος μας, όσο και η ΚΟΙΔΕΦΑ. Η σύμπραξη θα έχει την ευθύνη τομέων της υλοποίησης του προγράμματος, με σκοπό:

  • την κοινωνική συνοχή, τη μείωση της φτώχειας, την εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • την παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της σοβαρής υλικής στέρησης, της έλλειψης στέγης, της παιδικής φτώχειας
  • συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης για την κοινωνική ένταξη των απόρων οικογενειών

Ωφελούμενοι θα είναι Νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, Μονογονεϊκά / τρίτεκνα / πολύτεκνα νοικοκυριά, Πολυμελείς οικογένειες, Άστεγοι, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελούν:

  1. Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).
  2. Βασικά υλικά (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους, είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ).
  3. Συνοδευτικά μέτρα, όπως: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης, Συμβουλευτική, Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστη-ριότητες), Κοινωνικά φροντιστήρια, Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτή-των για παιδιά, Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές), Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά.

Για το Δήμο Φαρκαδόνας εκπρόσωπος στη Σύμπραξη θα είναι ο κ. Κοσμάς Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή τον κ. Καραμάνο Ηλία και αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Προγραμματισμού.

Για την ΚΟΙΔΕΦΑ αρμόδιος εκπρόσωπος στη Σύμπραξη θα είναι ο κ. Ιωάννης Αναγνώστου με αναπληρωτή τον κ. Πάσχο Γεώργιο και αρμόδια υπηρεσία το «Βοήθεια στο Σπίτι».