Δευτέρα 25.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μάχη διαδοχής για πολλούς στον δήμο Φαρκαδόνας

25.08.2020

Ισορροπίες ώστε να μην τιναχθεί στον αέρα ο συνδυασμός μετά το θάνατο του δημάρχου Γιάννη Σακελλαρίου, αναζητούν στον δήμο Φαρκαδόνας οι σύμβουλοι του συνδυασμού του. Η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο δεν ήταν επιτυχής… και οι υποψήφιοι που ξεπερνούν… τους τρεις (ζωή να χουν), δεν κατέληξαν μεταξύ τους.

Πάντως όπως καταγράφονται μέχρι τώρα οι επιθυμίες και χωρίς κανείς να έχει αρνηθεί… το ενδιαφέρον του, έχουμε τον πρώην δήμαρχο Πελινναίων Γιάννη Γεωργολόπουλο που και λόγω εμπειρίας φαίνεται να κερδίζει πόντους και από την Οιχαλία οι Σπύρος Αγναντής ο πρόεδρος του Δ,Σ. Φαρκαδόνας κ Βασίλης Κοκώνης, ενώ δεν λέει όχι… και ο γιατρός Ανδρέας Παπαγεωργίου.

Πάντως από το παιχνίδι δεν μπορεί κανείς να βγάλει και τον αντιδήμαρχο Βαγγέλη Κοσμά, που έχει πέσει πάνω του κυβερνητικό βουλευτικό γραφείο του νομού.

Το σίγουρο είναι πως αν δεν πρυτανεύσει η λογική, οι προσωπικές κόντρες που υπάρχουν για χρόνια τώρα, είναι πιθανόν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα και αν δούμε απίστευτες καταστάσεις που έτσι κι αλλιώς μας έχει συνηθίσει ο συγκεκριμένος δήμος.

Να αναφέρουμε επίσης πως σύμφωνα με δημοσίευμα του krinilive «Κατά την διάρκεια της συνάντησης και μετά το διάλογο που αναπτύχτηκε φέρεται να ασκήθηκαν πιέσεις ώστε ένα από τα δυο άτομα της Οιχαλίας να αποσύρει την υποψηφιότητα. Αρχικά το συγκεκριμένο άτομο δεν φέρεται διατεθειμένο να αποσύρει την υποψηφιότητα, εμφανίστηκε ωστόσο διαλλακτικό, υποστηρίζοντας, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα σκεφτεί και θα αποφασίσει τελικώς μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα υπογράμμισε ότι την τελική του απόφαση θα ανακοινώσει την επόμενη Παρασκευή, σε νέα άτυπη συνάντηση της ομάδας.

Η εκλογή του νέου δημάρχου αναμένεται να διεξαχθεί πιθανώς την 1η Σεπτεμβρίου, όπου και λήγει η από το νόμο προθεσμία ανάδειξης νέου δημάρχου».

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώνουμε και σύμφωνα με το πρώτο σενάριο της καθόδου τριών υποψηφίων δεν πρόκειται να υπάρξει δήμαρχος από την πρώτη ψηφοφορία και θα οδηγηθούμε σε δεύτερη και σε τρίτη ψηφοφορία.

Στην περίπτωση της απόσυρσης του ενός υποψηφίου της Οιχαλίας και της καθόδου ενός υποψηφίου από την Οιχαλία κι ενός από τους Πελινναίους, έμπειροι αυτοδιοικητικοί υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει δήμαρχος άμεσα καθώς με τη δεύτερη ψηφοφορία θα συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό που ορίζει ο νόμος.

Στο δεύτερο σενάριο και σύμφωνα με τα στοιχεία ο νέος δήμαρχος που θα εκλεγεί θα προέρχεται από την Οιχαλία και βασισμένοι πάλι σε πληροφορίες θα συγκεντρώνει ποσοστό από 66,6% έως 85,71%, αφού εκτιμάται να λάβει 6 έως 7 θετικές ψήφους.

Σε αυτή την περίπτωση με δήμαρχο Οιχαλίας θα κληθεί να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος επιλαχών σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας.

Τι ισχύει

«Αν η θέση του δημάρχου κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει νέο δήμαρχο, μεταξύ των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον πρώτο ή δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό. Προς τούτο, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, έως την παραμονή της ημέρας της συνεδρίασης. Η εκλογή του νέου δημάρχου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Δήμαρχος αναδεικνύεται ο σύμβουλος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

  1. Αν κατά την ψηφοφορία δεν αναδειχθεί δήμαρχος, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία δήμαρχος εκλέγεται ο σύμβουλος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφησαν και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
  2. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
  3. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή δημάρχου αποστέλλεται στον Επόπτη Ο.Τ.Α., το αργότερο δύο μέρες μετά την έκδοσή της. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται για τη νομιμότητα της απόφασης αυτής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη και υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περιέλευση της απόφασης εκλογής δημάρχου σ΄ αυτόν. Αν ο Επόπτης ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται πάλι για να εκλέξει τον δήμαρχο πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στο δήμο.
  4. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήμου, μετά την εγκατάστασή τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Επόπτης Ο.Τ.Α. εκδίδει διαπιστωτική πράξη.».

Χρήστος Κοντός