Τρίτη 16.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με δύο νέα πρόσωπα οι αντιδήμαρχοι στο δήμο Φαρκαδόνας

09.09.2020

Με απόφαση του Δημάρχου Φαρκαδόνας, Σπύρου Αγναντή, ορίστηκαν σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι , για το χρονικό διάστημα από 8 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 6 Νοεμβρίου 2021 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

1. Τον κο. Γεωργολόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

µε αρμοδιότητες:

Οικονομικών

 • Προϋπολογισμός και Λογιστήριο
 • Έσοδα, Περιουσία και Ταμείο

Προγραμματισμού

 • Επιχειρησιακός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
 • Σχεδιασμός αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Απόδοση και Οργάνωση του Δήμου
 • Θέματα Διαφάνειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πολιτική Προστασία

 • Πολιτική Προστασία

Τεχνικών Έργων

 • Προγραμματισμός και ωρίμανση έργων
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων έργων
 • Εκτέλεση νέων έργων και εκπόνηση μελετών
 • Συντήρηση έργων και υποδομών του Δήμου

Πολεοδομίας

 • Πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογές
 • Άδειες Δόμησης

Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου, (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφεία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων).

2. Τoν κo. Ζώτο Αθανάσιο του Αποστόλου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

με αρμοδιότητες

 • Πολιτισμός, Αθλητισμός και Νέα Γενιά
 • Απασχόληση και Τουρισμός
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις

3. Τον κο. Κοσμά Ευάγγελο του Χρήστου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

µε αρμοδιότητες:

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 • Καθαριότητα των οικισμών και της περιοχής του Δήμου
 • Καθαριότητα και φύλαξη των δημοτικών χώρων και υποδομών
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
 • Διαχείριση καυσίμων
 • Ανάπτυξη και συντήρηση Δημοτικού δικτύου και υποδομών ηλεκτροφωτισμού
 • Διαχείριση δημοτικών αποθηκών υλικών και εξοπλισμού

Πρασίνου

 • Δημιουργία και συντήρηση Πρασίνου στους οικισμούς και τις περιοχές του Δήμου
 • Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου, αναψυχής, πάρκων και παιδικών χαρών

Αγροτικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Φυτική και Ζωική παραγωγή
 • Ρύθμιση και έλεγχος εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Προστασία του καταναλωτή
 • Χορήγηση αδειών εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Εμποροπανηγύρεις και συναφείς δραστηριότητες
 • Ρύθμιση θεμάτων λαϊκών αγορών και υπαίθριων δραστηριοτήτων
 • Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Την κα Κακαΐτσα Ειρήνη του Βαΐου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

µε αρμοδιότητες:

Κοινωνικής Πολιτικής

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων
 • Εποπτεία και έλεγχος φορέων κοινωνικής προστασίας
 • Πολιτικές Ισότητας
 • Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
 • Παιδεία και δια βίου μάθηση
 • Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ και λοιπές δομές κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης

Ποιότητα Ζωής

 • Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των οικισμών.

Περιβάλλοντος

 • Περιβαλλοντικά θέματα και αδειοδοτήσεις
 • Περιβαλλοντικές δράσεις
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Διαχείριση Κοιμητηρίων
 • Διαχείριση Δημοτικών Σφαγείων
 • Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
[fbcomments]