Πέμπτη 28.09.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023 Β- αιτήσεις συμμετοχής

25.08.2023 / /

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄
εξεταστικής περιόδου 2023»

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 29-09-2023 έως και τη Δευτέρα 09-10-2023 και ώρα 23:59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων,η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

:https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής,Γαλλικής,Γερμανικής,Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:
α)Β(Β1«μέτρια γνώση»,Β2«καλή γνώση»)σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία(test),στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β)Γ (Γ1«πολύ καλή γνώση»,Γ2«άριστη γνώση»)σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Για τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στα τηλέφωνα 2431046452 (κ. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) και 2431046451 (κα Παπαστάθη Τάνια, Προϊσταμένη τμήματος Α’ Διοικητικού).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ

[fbcomments]