Τρίτη 04.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ερώτηση Σάκη Παπαδόπουλου για τα ΚΕΔΑΣΥ

05.04.2022

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Έλλειψη εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και Υποστήριξης Τρικάλων».

 

Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) είναι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, βασική αποστολή των ΚΕΔΑΣΥ αποτελεί η ολόπλευρη υποστήριξη, σε άτομα 4 έως 22 ετών, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.

Aπό τις 2 – 3- 2022 και έως το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, στο ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων, δεν υπηρετεί εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, υπάρχει  αντικειμενική δυσκολία συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης των μαθητών και αδυναμία έκδοσης γνωματεύσεων.

Ερωτάται η κ. Υπουργός :

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να τοποθετηθεί έγκαιρα στο ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αποκατασταθεί η διαδικασία συγκρότηση των επιτροπών και η έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Παπαδόπουλος Αθανάσιος