Κυριακή 28.11.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Συνεχίζονται οι εγγραφές στο εργαστήριο Πληροφορικής για ενήλικες

18.10.2021

Τα μαθήματα πληροφορικής ενηλίκων με θέμα «Διαδίκτυο: εργαλεία & υπηρεσίες»,
απευθύνονται σε χρήστες με βασικές/ελάχιστες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και σκοπό
έχουν την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικές λειτουργίες, όπως επικοινωνία,
ηλεκτρονικές συναλλαγές, πληροφόρηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών
εργασιών, ενώ τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Επίσης, έχει
δημιουργηθεί εργαστήριο χρήσης κινητών τηλεφώνων για την εκμάθηση των λειτουργιών και
εφαρμογών των «έξυπνων» τηλεφώνων.

Οι εγγραφές συνεχίζονται και μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία εξυπηρέτησης της
Βιβλιοθήκης στα τηλ.: 24320.23041-3.